Styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder

Verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder leds av en styrelse bestående av 9 ledamöter.

Centrums styrelse för tiden 2019-07-01 - 2022-06-30:

Ordförande

Lotta Lerwall, professor, Juridiska institutionen, kontakt: lotta.lerwall@jur.uu.se

Övriga ledamöter

Anne-Marie Landtblom, professor, Institutionen för neurovetenskap, Neurologi, kontakt: anne-marie.landtblom@neuro.uu.se  

Lars Oestreicher, universitetslektor, Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion, kontakt: lars.oestreicher@it.uu.se 

Shi-Li Zhang, professor, institutionen för elektroteknik, fasta tillståndets elektronik, kontakt: shili.zhang@angstrom.uu.se

Ylva Söderfeldt, biträdande universitetslektor, Institutionen för ide- och lärdomshistoria, kontakt: ylva.soderfeldt@idehist.uu.se 

Ulrika Löfkvist, universitetslektor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, kontakt: ulrika.lofkvist@pubcare.uu.se

Paul Rosenbaum, doktorand, Företagsekonomiska instituionen, kontakt: paul.rosenbaum@fek.uu.se

Lilian Larsson, Funktionsrätt Sverige, Uppsala län, kontakt: lilian.am.larsson@gmail.com

Jenny Hedberg, Områdeschef funktionshindradeomsorgen, Tierps kommun, kontakt: jenny.hedberg@tierp.se

Lena Ring, FoUU-chef, Nära, vård och hälsa, Region Uppsala, kontakt: lena.ring@regionuppsala.se

Senast uppdaterad: 2021-11-22