Styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder

Verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder leds av en styrelse bestående av 11 ledamöter.

De tre vetenskapsområden (medicin – farmaci, teknik – naturvetenskap, humaniora – samhällsvetenskap) företräds vardera av två ledamöter. Studenterna företräds av två ledamöter, varav minst en från forskarutbildningen. Uppsala läns handikapporganisationer, Landstinget i Uppsala län och kommunerna i Uppsala län företräds alla av en ledamot.

Centrums styrelse för tiden 2019-07-01 - 2022-06-30:

Ordförande

Övriga ledamöter:

  • Anne-Marie Landtblom, professor, Institutionen för neurovetenskap, Neurologi

  • Jan Lexell, professor, Institutionen för neurovetenskap

  • Lars Oestreicer, universitetslektor, Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

  • Ylva Söderfeldt, biträdande universitetslektor, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  • Paul Rosenbaum, doktorand, företagsekonomiska institutionen

  • Lilian Larsson, Funktionsrätt Sverige, Uppsala län

  • Jenny Hedberg  representat från länets kommuner

  • Lena Ring, FoU-chef, Hälsa och habilitering Region Uppsala