Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Öppna föredrag våren 2022

Vårens program

3 februari kl 14-16

Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm.

Emma Laurin, filosofie doktor och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

6 april kl 14-16

Serotonin, dopamin och social ångest.

Vilken roll spelar serotonin och dopamin vid social ångest? Hur används de vid behandling av social ångest och hur stor roll spelar förväntanseffekter för framgångsrik farmakologisk behandling?

Olof Hjort, filosofie doktor och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

27 april kl 14-16

I mötet med sårbarheten

Om vardagsinteraktioner mellan boende och personal vid bostad med särskild service.

Richard Gäddman Johansson Filosofie doktor, postdoktor i sociologi Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens universitet.

10 maj kl 14-16

Dual-task-testning för tidig upptäckt av demenssjukdom

Hanna Bozkurt Åhman, medicine doktor, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, fysioterapeut, Uppsala kommun

Välkomna att delta!

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.se eller telefon 018-471 64 45

Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45

Alla föredrag ges digitalt via zoom. En länk till respektive föredrag kommer att skickas ut till de som har anmält sig till föredragen dagen innan via e-post.

Två personer tittar på och arbetar med en skoprotes

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Forskning om funktionshinder pågår

Läs det senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår

Innehåll:

 • Se helheten vid stöd till barn och unga med ADHD-symptom      s. 2
 • Självskadebeteenden – vanligt men stigmatiserat                        s. 3
 • Elevassistenten behöver bättre stöd från skolan                          s. 5
 • Pandemin har drabbat personer med IF hårt                                s. 7
 • Många kommuner dåligt förberedda                                             s. 9
 • Självbestämmande en svår balansgång                                       s. 10
 • Lästips                                                                                           s. 13
 • Forskning om åldersrelaterad hörselnedsättning                          s. 13
 • Lästips                                                                                           s. 14
 • Hallå där!                                                                                       s. 15
 • Kalendern 2021                                                                             s. 16

Första sidan av tidning nummer 2
Senast uppdaterad: 2022-01-17