Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Lunchseminarium 13 oktober

Välkommen till lunchseminarium där vi pratar om erfarenheter från forskning och utvärdering av komplexa insatser.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller forskning och utvärdering av individuellt anpassade interventioner som till exempel förrehabiliterande insatser till unga vuxna för att de ska komma i arbete eller studier? Vilka frågor uppstår när man ska utvärdera insatser som ges i samverkan mellan olika myndigheter?

Lunchseminariet vänder sig till nyfikna forskare vid Uppsala universitet liksom andra personer från olika myndigheter och organisationer, andra lärosäten eller funktionsrättsrörelse.

När? 13 oktober kl 12:00-14:00

Var? Plantskolan, Segerstedthuset

Anmälan via följande länk: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/26424 

Pdf med mer information 

Segerstedthuset i bakgrunden med bilar i förgrunden

Två personer tittar på och arbetar med en skoprotes

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Forskning om funktionshinder pågår

Läs det senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår

Innehåll:

 • Se helheten vid stöd till barn och unga med ADHD-symptom      s. 2
 • Självskadebeteenden – vanligt men stigmatiserat                        s. 3
 • Elevassistenten behöver bättre stöd från skolan                          s. 5
 • Pandemin har drabbat personer med IF hårt                                s. 7
 • Många kommuner dåligt förberedda                                             s. 9
 • Självbestämmande en svår balansgång                                       s. 10
 • Lästips                                                                                           s. 13
 • Forskning om åldersrelaterad hörselnedsättning                          s. 13
 • Lästips                                                                                           s. 14
 • Hallå där!                                                                                       s. 15
 • Kalendern 2021                                                                             s. 16

Första sidan av tidning nummer 2
Senast uppdaterad: 2021-11-24