Öppna föredrag

Den 30 november klockan 14 kommer Birgitta Jakobsson Larsson att  hålla  föredraget:

Livskvalitet, strategier och stödets betydelse vid ALS. Erfarenheter från patienter och anhöriga

Läs mer om innehållet under fliken Föredrag

Föredraget hålls på Museum Gustavianum Akademigatan 3 i Uppsala.

Hela höstens program

Anmälan tas emot på e-post: cff@cff.uu.se eller på telefon 018-471 64 45

På gång

AIMday funktionshinder 2018

Läs mer under fliken AIMday funktionshinder

Forskning pågår om funktionshinder: Samspel för delaktighet

Ett preliminärt program till den 6 november 2012

Dagen kommer att bestå av ett axplock av presentationer från olika forskningsfält vid Uppsala universitet


Block 1. Att förstå och uppleva ADHD

Forskning från den samhällsvetenskapliga fakulteten presenteras av:

1. Doktorand Erik Truedsson vid Institutionen för psykologi


2. Doktorand Kitty Lassinantti vid Sociologiska institutionen.


Block 2. Att hitta teknik som fungerar

Forskning från det teknisk- naturvetenskapliga vetenskapsområdet presenteras av

1. Lars Oestreicher, Tekn. dr och universitets lektor vid Institutionen för informationsteknologi; Visuell information och interaktion


2. Anders Rydberg, Professor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik


Block 3. Att ha kunskap som fungerar i praktiken

Forskning från det Medicinska och farmaseutiska vetenskapsområdet presenteras av

1. Mia Pless, MD, Associerad forskare, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Forskargruppen Funktionshinder och habilitering


2. Monica Blom Johansson, MD, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Forskargruppen Funktionshinder och habilitering


Att vilja vara aktiv i klassrummet

Forskning från fakulteten för utbildningsvetenskaper presenteras av:

1. Cecilia Ferm Thorgersen, Docent i musikpedagogik, Lektor i estetiska lärprocesser vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier


2. Lena Nilsson, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier


3. Margareta Sandström, professor, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier