Öppna föredrag

Den 11 oktober klockan 14 kommer Ingrid Anderzén,  hålla  föredraget:

Vilket stöd hjälper kvinnor med långtidssjukskrivning, på grund av psykisk ohälsa, stress eller smärta, tillbaka till arbete?

Läs mer om innehållet under fliken Föredrag

Föredraget hålls på Museum Gustavianum Akademigatan 3 i Uppsala.

Hela höstens program

Anmälan tas emot på e-post: cff@cff.uu.se eller på telefon 018-471 64 45

På gång

AIMday funktionshinder 2018

Läs mer under fliken AIMday funktionshinder

En mötesdag för frågeställare och forskare!

Inbjudan till AIMday funktionshinder den 26 april 2018.

Den 26 april är det dags igen för en annorlunda mötesdag, som är ett samarrangemang mellan Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala Universitet, Region Uppsala FOU Hälsa och habilitering och UU innovation, på BMC Uppsala. 

Mera information om dagen kommer att komma snart på en egen hemsida för arrangmanget. 

Inbjudan som en PDF-fil finns här.