Verksamhetsberättelse

Läs mer om de verksamheter som bedrivs i Centrums regi. Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder

Verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder leds av en styrelse bestående av 11 ledamöter.

De tre vetenskapsområden (medicin – farmaci, teknik – naturvetenskap, humaniora – samhällsvetenskap) företräds vardera av två ledamöter. Studenterna företräds av två ledamöter, varav minst en från forskarutbildningen. Uppsala läns handikapporganisationer, Landstinget i Uppsala län och kommunerna i Uppsala län företräds alla av en ledamot.

Centrums styrelse för tiden 2013-07-01 - 2014-06-30:

Ordförande

  • Karin Sonnander, professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Övriga ledamöter: