CFFs Öppna föredrag på Universitetshuset

17 september kl 14–16 håller Marie Sépulchre, filosofie doktor, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet föredraget:

Vad vill funktionshinderaktivister egentligen? En studie av påståenden från funktionshinderaktivister i Sverige

16 oktober kl 14–16 håller Ylva Söderfeldt, filosofie doktor, Institutionen för idé och lärdomshistoria, Uppsala universitet föredraget: Dans på kryckor: hur vi kan upptäcka historien med hjälp av funktionshinder?

7 november kl 14–16 håller Elisabeth Nilsson Jobs, leg. psykolog, filosofie doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet föredraget: Små barn med autism Hur ser ovanliga beteenden ut hos dem?

12 december kl 14–16 håller Najah Khalifa, medicine doktor, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och Niklas Dahl, professor, överläkare, Institutionen för immunologi, genetik och patologi föredraget: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Arv eller miljö?

Föredragen är kostnadsfria och äger rum i Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3

Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

Anmäl om du vill delta:

E-post: cff@cff.uu.se

Tel: 018-471 64 45Alla föredrag äger rum i sal IV i universitetshuset.

Anmäl om du vill deltaga:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 6445
Föredragen är kostnadsfria.